FANDOM


הם זוג נוכלים ורמאים שמופיעים ב"פיפוש" וב"פיפוש 2" .עיקר קורבנותיהם הם בני משפחתם שרובם הם הורגים או מרמים .

גברת בנטלי היא לרוב המוח ואילו בעלה הוא לרוב הכוח . ויש ביניהם מחלוקות ולעיתים רצון עז להרוג אחד את שנייה . הם הראשונים שמנסים לגנוב את היהלום .וכן ,בלילה הראשון מתגלה שהם הצליחו להגניב אופנוע לספינה. ביום השלישי מתגלה שהבעל שימש בתור העו"ד של פיפוש וכמו כן, מתגלה שהוא לעיתים בוגד באשתו (עושה מעשי פשע עם מישהי אחרת) . ביום החמישי הם מחליפים תלבושות ותסרוקות . ונראה לכאורה , שבסוף המשחק הם מתים עם פיצוץ הספינה .

בפיפוש שתיים הם מופיעים בהופעת קמע באולם הקולנוע כשגבם מופנה אלינו ושהם עם הלבוש היומיומי שלהם.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.