FANDOM


בריזיט היא המנקה של האוניה שמופיעה בפיפוש 1 ופיפוש 2 ובקומיקס של פיפוש. בריז'יט מופיעה במשחק הראשון בתוך מנקה ומפעילת משחק הרולטה בקזינו .הנוהגת להשליך או לקחת כל דבר שהיא מוצאת. חולקת מיטת קומותיים עם הנרי סטים בתאם . ואפשר לראות שהיה תוכנית משלה לגנוב את היהלום ,לפי תכנית שנראית בצבע זוהר בחושך כשמכבים את האור בתא ביום הרביעי מתגלה שהיא סוכנת בארגון ריגול צרפתי ובלילה של אותו יום ,נפוליאון נוחת על פיפוש ואז היא מגיעה ונותנת לנפוליאון את היהלום. בפיפוש שתיים מתגלה היא שרדה והופכת להיות ארוחה לתמנון ואחרי שמשחררים אותה ונותנים את גופתו של עדנה ואחר כך נלחמים עימה על הסיפון כשהיא מאיימת להשליך את האלבום של הקלפים האפגנים . בלילה השני היא עולה לחוף ושמה מותקפת ע"י דגי , אחד הגמדים הפאנאטיים שיורה מאקדחי הפיקות שלו. בקומיקס היא משמשת בתור עוזרת הבית של פיפוש שמעבידה קשה מאוד.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.