FANDOM


בריז'יט היא המנקה של האניה שמופיעה בפיפוש 1 ופיפוש 2 ובקומיקס של פיפוש. בריז'יט מופיעה במשחק הראשון בתוך מנקה ומפעילת משחק הרולטה בקזינו ,הנוהגת להשליך או לקחת כל דבר שהיא מוצאת. חולקת מיטת קומתיים עם הנרי סטים בתאם . אפשר לראות שהיה תכנית משלה לגנוב את היהלום ,לפי תכנית שנראית בצבע זוהר בחושך כשמכבים את האור בתא .

ביום הרביעי מתגלה שהיא סוכנת בארגון ריגול צרפתי ובלילה של אותו יום ,נפוליאון נוחת על פיפוש ואז היא מגיעה ונותנת לנפוליאון את היהלום, לאחר שפיתתה את ישורון לתת לה אותו .

בפיפוש 2 מתגלה היא שרדה והופכת להיות ארוחה לתמנון ואחרי שמשחררים אותה ונותנים את גופתו של עדנה , נלחמים עמה על הסיפון כשהיא מאיימת להשליך את האלבום של הקלפים האפגנים .

בלילה השני היא עולה לחוף ושמה מותקפת ע"י דגי , אחד הגמדים הפאנאטיים שיורה מאקדחי הפיקות שלו.

בקומיקס היא משמשת בתור עוזרת הבית של פיפוש שמעבידה קשה מאוד.